امروز : 01 اسفند 1396

اخبار

رئيس ستاد انتخابات لرستان :

احتمال تقلب وجود ندارد / انتخابات تا ساعت 20 شب تمديد شد /

رفتار فرا قانوني را بر نمي تابيم /نماز جمعه نبايد به محيطي وحدت شكن تبديل شود

رئيس ستاد انتخابات با حضور در ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران ، گفت: بر اساس

اطلاعيه 118 ستاد انتخابات كشور انتخابات تا ساعت 8 شب تمديد شد.

مهندس سيد سعيد شاهرخي گفت: از هم استانيهاي درخواست داريم تا در اولين فرصت پاي

صندوق هاي راي بيايند .

وي ادامه داد: تمامي شعبات در شهرستانهاي خرم آباد و دوره چگني، بروجرد، دورود و ازنا 

فعال هستند بنابراين حضور به موقع مردم پاي صندوق هاي راي از ازدحام جلوگيري به عمل

مي آيد .

مهندس شاهرخي افزود:آن چيزي كه در بازديد ها در سه حوزه انتخاباتي صورت گرفته

خوشبختانه انتخابات با نظم و ترتيب و قانو نمندي در حال برگزاري است و هيچ مشكلي در

بحث سوء امنيتي و سياسي شاهد نيستيم.

وي گفت: پيش بيني مي كنم نيازي به تمديد مجدد نباشد.

وي در خصوص برخي شايعات مبني بر كشف تعرفه هاي جعلي گفت: به شايعات توجه نكنيد

چرا كه  سيستم برگزاري انتخابات و اخذ راي بسيار دقيق است و امكان تخلفي كه نتيجه

انتخابات را تغيير دهد وجود ندارد .

مهندس شاهرخي اظهار داشت :بصورت طبيعي افراد ممكن است تلاشهايي را به نفع

كانديداي خاص انجام دهند اما تيم هاي قوي حضور دارند كه از  تخلفات احتمالي جلوگيري و

اجازه تاثير گذاري را نخواهند داد.

معاون سياسي - امنيتي استانداري لرستان در جواب خبرنگاري مبني برخي تحركات و شعارها

در خطبه هاي نماز جمعه مبني بر اعتراض به حضور فايزه هاشمي در خرم آباد و سخنراني

ايشان به نفع كانديدايي خاص ، گفت: صدور  مجوز سخنراني ايشان از سوي فرماندار خرم آبا

د كاملا قانوني بوده و ما رفتارهاي فرا قانوني را بر نمي تابيم .

مهندس شاهرخي تصريح كرد: از دادستان خرم آباد مي خواهيم با اين افراد برخورد جدي كنند .

وي ادامه داد: نماز جمعه يك فريضه وحدت بخش است و نبايد اجازه داده شود كه به محيطي

وحدت شكن تبديل شود و از  امام جمعه خرم آباد مي خواهيم در اين خصوص تدبير بيشتري

داشته باشند .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا